WPŁYW ATRAKCYJNOŚĆ WIEJSKIEJ PRZESTRZENI REKREACYJNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH REGIONU SIEDLECKIEGO


Variant title:
ATTRACTIVENESS OF RURAL RECREATIONAL SPACE AND ITS EFFECT ON THE AGROTOURIST ACTIVITY OF FARMS IN THE SIEDLCE REGION
Subject(s):
Issue Date:
2011
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/231154
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/231154
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), Volume 1, Number 150
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)