DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI PROGRAMU SAPARD


Other Titles:
DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS WITH EMPHASIS ON EXPERIENCE STEMMING FROM SAPARD IMPLEMENTATION
Issue Date:
2009
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/230841
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/230841
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 2, 143
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)