DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE – ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE


Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/230000
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/230000
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 2, 167
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-08-26

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)