Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Our research aims to examine what options are available for the general public in the field of renewable energy sources and what limitations an average household has to face when choosing energy-saving solutions in the future. In recent decades more and more studies support that the basis for future energy savings may lie in the financial sacrifices made in the present. We hear a lot in the media about the need for environmental protection but on its own it is not enough to motivate households to think about energy saving solution either in terms of heating, lighting or even in the field of transport. Our study includes the analysis of the 2011 HCSO (Hungarian Central Statistical Office) census data on the state of households. The analysis revealed that there are almost 4 million inhabited homes registered. In 2011 96.3% of homes were owned by private individuals, 3.7% were owned by government or other institutions, thus modernization, investment in energy efficiency can be to connected individuals. The number of prefabricated apartments in housing estates is high; almost one and a half million people live in such homes. District heating is also significant. District heating is based predominantly on hydrocarbon fuels: 80% of it comes from natural gas while the rate of coal consumption is only 10%. Of all the renewable energy sources the utilization of biomass (7%) is the most significant. The population is increasingly using heat economically, reducing heat loss in homes can be contributed to the replacement of doors and windows, external insulation, the upgrading of heating systems, and regulated heating. On the basis of the available data it can be stated that there were 250.000m2 of solar panel systems installed in 2014, while in 2001 the total surface are reached only 20.000m2. The goal is to increase the amount of these systems to 2.5 million m2 by 2020. ------------------------------------------------------------------- Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a megújuló energiaforrások terén milyen lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére és vajon milyen korlátokkal is kell szembenéznie egy átlagos háztartásnak, ha szeretne takarékos megoldást választani a jövőbeni energiafelhasználás terén. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább felgyorsultak azon kutatások melyek alátámasztják annak szükségességét, hogy a jövőbeni energia megtakarításunk alapját a jelenben meghozott anyagi áldozatok adhatják. Sokat hallunk a médiában a környezetvédelem szükségességéről, de ez önmagában kevés háztartást motivál arra, hogy energiatakarékos megoldásban gondolkodjék akár a fűtés, világítás vagy éppen a közlekedés terén. Vizsgálatunk kiterjed a KSH 2011-ben végzett népszámlálás során gyűjtött lakások állapotára vonatkozó adatok elemzésére. Az elemzés során megállapítható hogy hazánkban közel 4 millió lakott lakást tartanak nyilván. 2011-ben a lakások 96,3%-a magánszemélyek tulajdonát képezte, 3,7%-a önkormányzat vagy más intézmény tulajdonában volt, tulajdonképpen a korszerűsítések, energetikai célú beruházások magánszemélyekhez köthetők. A lakások között magas a jellemzően házgyári technológiával épített lakótelepi lakások száma, melyekben csaknem másfélmillió ember él. Jelentős a lakások távhőszolgáltatással történő ellátása. A távhőtermelés döntően szénhidrogén alapú, a hőtermeléshez felhasznált tüzelőanyag 80%-a a földgáz a szénfelhasználás aránya mindössze 10%. A megújuló energiaforrások közül a biomassza hasznosítása a legjelentősebb (7%). A lakosság egyre takarékosabb módon használja fel a hőt, a lakások hőveszteségének csökkentéséhez hozzájárult a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése, a fűtés szabályozhatóvá tétele, azonban ezek hatékony kiegészítője lehet a megújuló energiaforrások hasznosítása melynek több példáját is bemutatjuk.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History