HOGYAN TOVÁBB KÖZMUNKAPROGRAM? - AVAGY A PÉLDAÉRTÉKŰ NAGYRÉDEI KÖZMUNKAPROGRAM-MODELL BEMUTATÁSA

Napjainkban a munkanélküliség problémájának leküzdése egyre nagyobb nehézséget jelent társadalmunk jelentős részének. A kormányzatok évtizedek óta próbálják lecsökkenteni a munkanélküliséget az országban. A munkahelyteremtés fontos szemponttá vált, melynek eredményeképp került előtérbe az átmeneti munkalehetőséget biztosító közfoglalkoztatás. Véleményünk szerint a közfoglalkoztatottság nem tökéletes megoldás, de szükséges, mivel a munkanélkülieknek lépcsőt képez a munka világába történő visszalépéshez. Fenntarthatósága viszont kétséges állami támogatások nélkül. Ennek okán tűztük ki célul, hogy a közmunka-program fenntartható működéséhez egy olyan gyakorlati példákkal megalapozott modellt dolgozzunk ki, amely az Észak-magyarországi régió településeinek és más hasonló települések számára is adaptálható. Elsődleges cél a közmunkaprogram fenntarthatóságának és a települések önállóságának elérése innovációkkal és jól átgondolt fejlesztésekkel. Mintaterületül Nagyrédét választottuk, ahol a Start közmunkaprogram jelentős szerepet játszik a település fejlődésében. Primer kutatásaink során többszöri látogatást tettünk a településen és mélyinterjúkat készítettünk az érintettekkel és néhány lakossal. Esettanulmányunk egy egyedi közmunkaprogramot, és a benne rejlő lehetőségeket mutatja be, további fejlesztési ötletek felvázolásával. A közmunkaprogram jövőjét egyfajta társadalmi vállalkozásban, szövetkezet létrehozásában látjuk, ami egybefogja az általános közmunka-programot, emellett folyamatos innovációk révén kihasználja a helyi adottságokat piacképes termék-előállítással. -------------------------------------------------- Nowadays combat the problem of unemployment is becoming more difficult for mean part of our society. The governments trying to reduce unemployment in the country for decades. Job creation has become an important point, as a result is came to prominence of public employment ensure for temporary jobs. In our opinion, the public employment is not a perfect solution, but it is necessary, as the unemployed constitute a step back to step into the world of work. The public employment is not fully sustainable without government subsidies. For this reason, we aim to create a sustainable a public works program, which practical examples of substantiated models and transferable to the settlements in region of Northern Hungary and other similar places. The primary goal of the public works program to achieve sustainability and autonomy of settlements with innovations and well thought out development projects. We are chosen Nagyréde, because plays a significant role in Start public works programs in the development of the town. During our primary research we has several times visited the village and made interviews with stakeholders and some residents. Our case study is a unique public works program, which shows the potential for further development ideas.


Other Titles:
How to go on Public Works Program? Or Doing Presentation of Nagyréde’ s Public Works Program Model
Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.229336
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/229336
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/229336
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 03, 4
Page range:
59-80
Total Pages:
21
JEL Codes:
J45; J69
Series Statement:
3
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)