Files

Abstract

A hajtatás szempontjából Európában két fő irányvonal a jellemző: az egyik az északi vagy holland rendszer, amely beruházás-igényes és jelentős az energiafelhasználása a termesztés során, a másik pedig a déli vagy mediterrán típusú rendszer, amelyet alacsony beruházási költség és az északihoz képest alacsonyabb energiafogyasztás jellemez. Magyarország az előbbi típusba tartozik. A termesztéstechnológia modernizációja az egységnyi területre jutó hozamok javulását eredményezte. A termesztő berendezés típusa és életkora meghatározza a termelés színvonalát. Magyarországon a zöldséghajtatás üvegházakban, illetve fóliasátrakban történik. A klimatikus körülmények a paradicsom számára üvegházban ideálisak, míg a paprika fóliasátor alatt is sikeresen termeszthető. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is az a tendencia érvényesül, hogy az üvegházas beruházások többnyire paradicsom termesztésére rendezkedtek be. A versenyképes zöldséghajtatás alapját képezi többek között a talaj nélküli termesztés széleskörű elterjedése, az integrált és biológiai növényvédelem alkalmazása, a függesztett csatornás rendszer kiépítése és a megújuló energiaforrások felhasználása. Magyarországon a biomassza a meghatározó megújuló energiaforrás, de a kertészet számára kiemelkedő fontosságú a termálvíz fűtés célú felhasználása. A fosszilis energiahordozókkal szemben a megújuló energiaforrások alkalmazásával a fűtési költség nagyarányú csökkentése érhető el a termesztő berendezésekben. A jelenleg is érvényben lévő jogszabályok lehetővé teszik a termálvíz fűtés célú kitermelését annak visszasajtolása nélkül. Így a termelők jelentős beruházási tehertől mentesülnek. Cikkünkben szekunder források felkutatásával kiemelünk néhány, a hajtatásban fontos szerepet betöltő országot, továbbá jellemezzük a hajtatásban elterjedt technológiai elemek alkalmazhatóságát. Kitérünk a mezőgazdasági foglalkoztatásra, különös figyelmet fordítva a szezonális munkaerő kérdéskörre a kertészetben. Elemezzük a geotermikus energia kertészeti célú felhasználásának lehetőségeit, jövőbeni kilátásait. ----------------------------------------------------------------------- Europe can be divided in two groups separate trends in regard of the greenhouses: one is the northern or Dutch system with high investments and high energy consumption during the production period, the other is the southern or Mediterranean system with low investment costs and lower energy consumptions (compared to the northern system). Hungary is mostly using the first type of greenhouses. The yield per hectare is increasing with the modernization of the production technology. The type and age of the production equipment has a great influence on the production quality. Greenhouse production of vegetables is mostly done in glasshouses and polytunnels in Hungary. The climate conditions are ideal for the production of tomatoes in glasshouses, while pepper can also be produced successfully under polytunnel. It is not only a Hungarian, but a European trend that glasshouses are mostly used for the production of tomatoes. The competitive production of vegetables is based among others on the soilless production method, the usage of integrated and biological plant protection, the development of hydroponic system and the utilization of renewable energy sources. The most important renewable energy source in Hungary is biomass, but the utilization of thermal waters for heating is of key importance for Hungarian horticultures. Compared to fossil fuels, the usage of renewable energy sources can achieve important reduction of the heating costs in greenhouses. The current legislation permits the usage of thermal water for heating without requiring producers to reinjection it, which means that producers can avoid significant financial investments. Based on seconder sources, we will highlight in our article some countries with an important role in greenhouses, and characterize the usability of the technological elements used in greenhouses. We will discuss the agricultural employment, focusing on the seasonal labour in the horticulture. We will also analyses the possibilities of the usage and future of geothermal energies in the horticultural sector.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History