Files

Abstract

Az Európai Unió tagállamai, amikor 1968. július 1-én az agrárpolitikát nemzetek feletti szinten meghatározó és irányító Közös Agrárpolitika (KAP) bevezetése mellett döntöttek, jelentős mértékben lemondtak gazdasági önállóságuk egy részéről. E politika gyakorlatba való átültetéséhez közös intézményrendszer kialakítására volt szükség. Más feladatot jelentett ez a 60-as években, mint ma. Akkor az alapító tagállamok, így például Hollandia sem rendelkezett olyan megszilárdult agrárintézményi rendszerrel, melynek átalakítása átfogó intézményfejlesztést, uniós és nemzeti agrárszabályozási és végrehajtási ismereteket követelt volna. Az EU harmonizált agrárintézményi rendszer kialakítása uniós csatlakozásunkat megelőzően végrehajtandó feladat. Az agrárszabályozás végrehajtásáért felelős és közreműködő szervezetek kijelölése – a feladat- és hatáskörök, jogok és kötelezettségek pontos lehatárolásával és az ellátott funkciók elkülönítésével – kiemelt közigazgatási és szervezési célfeladat. Hollandia az Európai Unió egyik legjobban szervezett és leghatékonyabban működő agrárintézményi rendszerével rendelkező tagállama, akitől az intézményfejlesztés területén a csatlakozásra való felkészülés során Magyarország sokat tanulhat. -------------- When deciding on 1 July 1968 to adopt CAP, the common agricultural policy determining and directing their agricultural policies on a super-national level, EU member states gave up a considerable part of their economic autonomy. A common institutional system was to be established in order to implement this policy in practice. However, the meaning of this task has considerably changed from the sixties till now. Then the foundation members, including Holland, did not yet have a firmly fixed agricultural institutional system the transformation of which would have required comprehensive knowledge in such fields as institutional development, agricultural regulation and its implementation on union and national level. The establishment of a harmonised agricultural institutional system brought into line with that of the European Union is a task Hungary has to solve prior to its entry into the European Union. The determination of organisations responsible for, and participating in, the implementation of agricultural regulation (including the exact definition of duties & competencies and rights & responsibilities, as well as the separation of functions to be performed) is a major administrative and organisational target task of its. Holland has one of the best organised and most effectively working agricultural institutional system within the European Union, so Hungary can learn a lot of this country in the field of institutional development during its preparation for EU accession.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History