Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az előadásokból kitűnt, hogy sok tekintetben új helyzet előtt áll az agrárgazdaság. A nemzetgazdaságon belüli súlyának csökkenése, a tulajdon- és birtokviszonyok gyökeres átalakulása, az üzemi szervezeti viszonyokban mutatkozó zavarok, a termelőerőinek állapota, a hatékonysági gondok, az árszintek és az árak nyereségtartalma stb. mind olyan problémák, amelyekkel az EU csatlakozástól függetlenül, sőt annak hatásával is számolva mindenképpen foglalkozni kell az agrárgazdasági tudományterületnek. Az előadások fényében az alábbi kutatási témák megkülönböztetett figyelmet érdemelnek: a szinte egyedülállóan sajátos magyarországi birtok és üzemi viszonyok; az önerős fejlesztés pénzügyi lehetőségeinek feltételei; a termékpálya integrációk kérdései; az ökológiai adottságok és a termelés összefüggései; a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kapcsolatrendszere; a reálfolyamatok értékképzésének vizsgálata; a termelési szerkezet és a fenntarthatóság; a vállalkozási, irányítási menedzsment és a multifunkcionális mezőgazdaság. ---------------- Lectures delivered on the issue in question have shown that agriculture has to face a new situation in many respects. Such problems as the reduction of its role within national economy, radical changes of proprietorship and possession, disturbances in farm organisation, bad state of productive forces, troubles of efficiency, low level of prices and profits within the latter etc., agricultural economic science has to deal with even irrespective of the entry of Hungary into the European Union, but also taking the effect of the latter into consideration. Following topics deserve special attention by research in the light of the lectures: Hungarian possession and farm conditions, which are almost uniquely specific; conditions of financial possibilities of development based on own resources; issues of integration along the product channel; correlation between ecological conditions and agricultural production; system of correlation between rural development and agriculture; investigation of value creation by real processes; structure of production and sustainability; enterprise and control management in multifunctional agriculture.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History