Files

Abstract

Az agrárágazat nemzetgazdasági szerepe folyamatosan csökken, ez figyelhető meg a fejlett országokban is, de az ágazat hazai térvesztését azért kellene megállítani, mert nem fogadható el, hogy a mezőgazdasági GDP reálértéke, sőt egyes években folyóáron számított értéke is csökken. Az ágazat jövedelempozíciójának romlása piaci (a fogyasztás visszaesése, a külpiac megváltozott termékstruktúrája és minőségi igénye), birtokpolitikai, pénzügyi okokra és hatékonyságromlásra vezethető. A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességét nagymértékben befolyásolja, hogy az ágazat milyen mértékben képes beruházni és felhalmozni. A beruházások reálértéken még 2001-ben sem érték el az 1989. évi beruházás felét. Az EU csatlakozással célszerű átalakítani a beruházási, támogatási konstrukciókat, felgyorsítva a birtokrendezést megfelelő támogatásokkal és szabályokkal. A termelők közvetlen támogatásának növelése és a továbbiakban a nemzeti támogatásban rejlő lehetőségek jó kihasználása hozzájárul a hatékonyabb mezőgazdasági termelés szilárd feltételeinek kialakításához. Ehhez a támogatásokat a tartósan életképes gazdaságokra célszerű összpontosítani. A gazdálkodók ma nem képesek belső forrásból a szükséges szintű felhalmozásra, de a folyó működés is jelentős külső forrásokat feltételez. A jövedelempozíció javulásának elősegítése mellett, a tőkefelhalmozást, a finanszírozás oldaláról a hitelezés szerepének növekedése biztosíthatja. --------------- The role of agriculture within national economy is continually decreasing, which can be observed also in advanced countries. However, in Hungary this process ought to be stopped because the decrease in the real value of GDP in agriculture, and in some years even in its value as calculated at current prices, is unacceptable. The downfall of the income position of agriculture, manifested in the decrease in consumption and the changes of product structure & quality requirements on export markets, can be explained by land political and financial causes, as well as by the drop of efficiency. The income producing ability of agriculture is greatly influenced by the level of investment and accumulation the sector is capable of. By 2001, investment as calculated at real value was less than half the 1989 figure. In the course of EU accession investment and support constructions ought to be transformed, along with the acceleration of the redistribution of landed property, by means of adequate subsidies and rules. The raising of direct subsidies to farmers, and the due exploitation of chances deriving from national support in future, may contribute to the creation of stable conditions for more efficient farming. For this purpose it is expedient to concentrate subsidies granted to farms that are viable in the long term. At present, farmers are not capable of duly accumulating on the basis of only own resources, moreover they need considerable foreign resources even for current farming activities. An increase in the role of credit may, along with the promotion of the improvement of farmers’ income position, ensure capital accumulation from the side of financing.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History