Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The article presents the diverse range of potential and competitive position of the food industry in the EU and the relations between these dimensions of competitiveness. Studies indicate that the correlation between the synthetic indicators of competitiveness was mediocre. The largest association was observed between the synthetic indicator of the competitive potential and participation in intra-exports. / Synopsis. W artykule przedstawiono zróżnicowanie potencjału i pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego w krajach UE i relacji zachodzących między tymi wymiarami konkurencyjności. Badania wskazują, że korelacja między syntetycznymi wskaźnikami konkurencyjności była przeciętna. Największy związek odnotowano między syntetycznym wskaźnikiem potencjału konkurencyjnego a udziałem w wewnątrzunijnym eksporcie.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History