Files

Abstract

Megállapítható, hogy a magyar mezőgazdaság termelő szervezeteinek túlnyomó részét kitevő 0-9 főt foglalkoztató gazdaságok esetében a vezetők jelentős része nem rendelkezik megfelelő szintű szakmai végzettséggel. Tervezési munkájuk lényegében csak a likviditás biztosítására irányul. Komoly gondot okoz, hogy a számviteli ismereteken alapuló, a magyar banki gyakorlatban ismert üzleti tervet túlságosan bonyolultnak tartják, és az számukra kevés használható információt nyújt. Kedvező a fogadtatása egy leegyszerűsített üzleti terv sémának, amely könnyen kezelhető és közérthetőbb, mint a pénzintézeti séma. A megkérdezett 277 vállalkozásból 225-en (81,3%) nyilatkoztak úgy, hogy az egyszerűbb üzleti tervet szívesen elkészítik, vagyis erre igény mutatkozik. Célszerűnek tűnik a javasolt tervezési eljárás gyakorlatban való elterjesztése. ------------- It can be stated that in farms employing 1-9 people, which constitute the majority of producing units in Hungarian agriculture, most managers have no satisfactory professional education. Their planning activities actually ensure only the liquidity of their farms. It is a major problem that they consider business plans commonplace in Hungarian banking practice, which are based on the knowledge of accountancy, too complicated and providing little useful information for them. However, they would welcome a simplified business plan scheme easier to understand and to deal with than the banking scheme. 225 of the 277 farmers questioned, i. e. 81.3 per cent, declared to be willing to make a simplified business plan. In other words, there is a need of such a plan. It seems expedient to bring the planning procedure suggested by the author into general use in practice.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History