000211419 001__ 211419
000211419 005__ 20181130223332.0
000211419 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000211419 037__ $$a80-2016-602
000211419 037__ $$a80-2016-1739
000211419 041__ $$aen_US
000211419 245__ $$aTerritorial Differences and some Aspects of Rural Development in Hungary
000211419 246__ $$aTerületi különbségek és a vidékfejlesztés néhány szempontja Magyarországon
000211419 260__ $$c2004
000211419 269__ $$a2004
000211419 300__ $$a13
000211419 336__ $$aJournal Article
000211419 490__ $$a48
000211419 490__ $$a8
000211419 520__ $$aAgriculture is certainly not the most decisive element of the expansion of EU towards eastern central Europe. However, it is one of the most complex issues, if not the very most one, on the way of integrating the new members. Nevertheless, the implementation of the Common Agricultural Policy in the field of rural development might help to ease the present rural disparities and unfavourable spatial trends in Hungary, as well as in the other candidate countries. Rural economy is a complex and dynamic system (Allanson, P. - Withby, M. 1996), and agriculture should be treated as a part of it (Nijkamp, P. 1996).
Rural development includes a great number of issues and various aspects. The authors focus, in a spatial aspect, on income distribution and employment issues, and presents some significant indicators of regions (corresponding to the NUTS-2 level) established by means of aggregation of traditional administrative units, e. g. counties (NUTS-3). The regional disparities observed in Hungary are discussed in a European context. Finally, some of the authors' results deriving from an analysis of statistical sub-regions (NUTS-4) are summarised. Policy aspects, SAPARD, and related crucial documents, e. g. the National Development Programme and the National Rural Development Programme, are not discussed here. ------------- A mezőgazdaság ugyan minden bizonnyal nem a legdöntőbb eleme az Európai Unió kelet-közép-európai bővítésének, de az egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – kérdése az új tagok integrálásának. A Közös Agrárpolitika meghonosítása a vidékfejlesztés területén elősegítheti a jelenlegi vidéki diszparitások és kedvezőtlen térségi tendenciák enyhítését, Magyarországon csakúgy, mint a többi EU-tagjelölt országban. A vidékgazdaság komplex és dinamikus rendszer (Allanson, P. - Withby, M. 1996), és a mezőgazdaságot annak részeként kell kezelni (Nijkamp, P. 1996).
A vidékfejlesztés számos kérdést és sokféle szempontot ölel fel. A szerzők térbelileg a jövedelem-megoszlás és foglalkoztatás kérdéseire összpontosítják figyelmüket Bemutatják a NUTS-2 szintű régiók néhány fontos jellemzőjét amelyek a hagyományos közigazgatási egységek, pl. a megyék (NUTS-3) egybevonása útján alakultak ki. A Magyarországon tapasztalható diszparitásokat európai kontextusban tárgyalják. Végezetül a szerzők néhány, a statisztikai al-régiók (NUTS-4) elemzéséből adódó eredményt összegeznek. A politikai vonatkozásokat a SAPARD-ot és a kapcsolatos kulcsfontosságú dokumentumokat – mint pl. a Nemzeti Fejlesztési Programot és a Nemzeti Vidékfejlesztési Programot – nem tárgyalják.
000211419 542__ $$fLicense granted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-10-29T14:18:57Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000211419 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000211419 650__ $$aInternational Development
000211419 650__ $$aPublic Economics
000211419 700__ $$aFerenczi, Tibor
000211419 700__ $$aForgács, Csaba
000211419 773__ $$dGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics$$j 48$$kSpecial Edition 08$$o70$$q58
000211419 773__ $$d2004
000211419 773__ $$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000211419 8564_ $$s498045$$uhttps://ageconsearch.umn.edu/record/211419/files/Gazd_2004_08_kk_Ferenczi_Forgacs_58_70.pdf
000211419 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/211419
000211419 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:211419$$pGLOBAL_SET
000211419 912__ $$nSubmitted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-10-29T14:21:47Z
No. of bitstreams: 1
Gazd_2004_08_kk_Ferenczi_Forgacs_58_70.pdf: 498045 bytes, checksum: 5c00f709394bc2b3f6146751d5430b1b (MD5)
000211419 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-10-29T14:21:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gazd_2004_08_kk_Ferenczi_Forgacs_58_70.pdf: 498045 bytes, checksum: 5c00f709394bc2b3f6146751d5430b1b (MD5)
  Previous issue date: 2004
000211419 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 48, Special Issue, Number 8, 2004
000211419 980__ $$a80