Files

Abstract

The Human Development Index (HDI) of UNDP has aroused wide interest and discussion among researchers and policy makers. HDI is generally used for measuring national performance with regard to human welfare and development. It combines indicators of income, life expectancy and education into a single dimension. The article explains the application of the HDI methodology at micro- regional level, and the correlation between HDI and several variables: rurality, unemployment, level of physical infrastructure, density of entrepreneurship, age distribution and migration. At the time of investigations the national average of HDI in Hungary was 0.613. Only one micro-region reached the lower limit which is internationally considered to be a high value. The Nyírbátor micro-region was at the bottom, with a very low value of 0.133, which is less than 22 percent of the national average, and only 16 percent of the analogous value for Győr which is at the top. The value of HDI and rural character are in close correlation to each other. More than 90% of the micro-regions with a low HDI value belong to the group of predominantly rural regions. The rural character of a given micro-region and the development level of its human resources are also correlated to the unemployment rate. There is an interaction effect between HDI and rurality. This suggests that the positive effects of HDI on the analysed indicators are intensified by the level of urbanisation and the negative effects of rurality are intensified by a low level of HDI. --------------- Az UNDP emberifejlődés-indexe (HDI) széles körű érdeklődést és vitát váltott ki a kutatók és politikusok körében. A HDI-t általában a nemzeti teljesítmény mérésére használják, tekintettel az emberek jólétére és a fejlődésre. A HDI egy dimenzióba egyesíti a jövedelem, a várható élettartam és az oktatás mutatóit. A cikk ismerteti a HDI számításának módszerét mikro-regionális szinten, valamint a HDI és több változó – vidékiség, munkanélküliség, a fizikai infrastruktúra színvonala, vállalkozó-sűrűség, kor szerinti megoszlás, migráció – közötti kapcsolatokat. Magyarország HDI-értéke országos átlagban 0,613. Egyetlenegy mikro-régió, Győr érte el annak a tartománynak az alsó határát, amely nemzetközi viszonylatban magas értéknek számít. A másik véglet Nyírbátor, amelynek HDI-értéke igen alacsony: 0,133 – kevesebb mint az országos átlag 22%-a, és mindössze 16%-a az éllovas Győrének. A HDI értéke és a vidéki jelleg szoros korrelációban áll egymással. Az alacsony HDI-értékű mikro-régiók több mint 90%-a a túlnyomóan vidéki jellegű régiók közé tartozik. Valamely mikro-régió vidéki jellege és humán erőforrásainak fejlettségi szintje korrelációban áll a munkanélküliségi rátával is. A HDI és a vidékiség között kölcsönhatás áll fenn. Ez azt sugallja, hogy a HDI pozitív hatásait az elemzett mutatókra fokozza az urbanizáció szintje, és a vidékiség negatív hatásait fokozza az alacsony HDI-szint.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History