Files

Abstract

Rad predstavlja dio istraživanja u okviru IPA Programa za prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska na projektu INVEST-PRO. Istraživačko području obuhvaća dvije hrvatske (Koprivničko-križevačka i Varaždinska) i dvije mađarske županije (Zala i Somogy). U radu se polazi od činjenice da je ruralni turizam u kontinentalnim krajevima slabo razvijen u odnosu na morski turizam u Hrvatskoj ili odmorišni turizam na jezeru Balaton u Mađarskoj. Rezultati istraživanja prikazuju zajedničke prednosti i nedostatke razvoja ruralnog turizma prekograničnog područja. Uočene su prednosti temelj za razvoj zajedničkih budućih turističkih proizvoda radi stvaranja prepoznatljivog imidža turističke destinacije kontinentalnog turizma. S druge strane, uočeni nedostaci predstavljaju podlogu za donositelje odluka za kreiranje regionalnih ili županijskih razvojnih turističkih strategija.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History