Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Nem állítható, hogy szűkében lennénk azon forrásmunkáknak, amelyek a tanulmány címében szereplő fogalmak értelmezésével, számszerűsítésük módszertani kérdéseivel, a megjelenítésüket hordozó mutatószámokkal, a közöttük lévő ok-okozati összefüggésekkel és a fennálló kölcsönhatásokkal foglalkoznak. Mindezek ellenére az egyes fogalmak értelmezését, az ok-okozati összefüggéseket és kölcsönhatásokat, a levont következtetéseket illetően eltérő álláspontokkal, nézetekkel találkozhatunk. Különösen igaz ez a mezőgazdaságot illetően, mivel a kapcsolódó tudományos igénnyel megírt forrásmunkákban - sok esetben - a komplex megközelítés hiánya, a mezőgazdasági termelés ismert sajátosságainak, a tértudományok kapcsolódó kutatási eredményeinek nem kellő súllyal való figyelembevétele és kezelése miatt eléggé sajátosnak mondható értelmezésekkel is lehet találkozni. Ebből viszont következik, hogy a levont következtetések sok esetben vitathatók vagy adott esetben elvetendők. Különös aktualitást adnak a hatékonyság, termelékenység, versenyképesség, stratégia, foglalkoztatottság fogalmak értelmezésének, az ok-okozati összefüggések és a fennálló kölcsönhatások feltárásának azok a dokumentumok is, amelyek a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött jövőbeni szerepét, a vidékfejlesztési politikában a foglalkoztatás növelése központi kérdésként való kezelését stb. fogalmazzák meg. A dolgozatban terjedelmi korlátok miatt sem vállalkozhatunk valamennyi kapcsolódó kérdés részletes elemzésére és megválaszolására. Célunk az, hogy a címben szereplő fogalmakat, a közöttük lévő tartalmi összefüggéseket, kölcsönhatásokat komplexen értelmezzük, és ezek alapján vonjuk le a következtetéseket a mező- gazdaság foglalkoztatásban betöltött jövőbeni lehetséges szerepvállalását illetően. Azt is fontos szempontként kezeltük, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő módszerek és algoritmusok megválasztásának fontosságára. Véleményünket összevetjük a Gazdálkodás c. folyóiratban indított „Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban” témakörhöz kapcsolódó forrásmunkákban megjelent következtetésekkel is. ----------------------------- There are numerous works that deal with the interpretation, the methodological issues for quantifying, and the indicators of the notions occurring in the title, the causal relationship between them and the existing interaction. Nevertheless different points of view can be identified concerning the interpretation of certain notions, the casual relationships, the interaction and the conclusions drawn. This is especially true for the well-known specialty of agricultural production. As a consequence the conclusions drawn are controversial in many cases or can be rejected in concrete circumstances. Those documents drawing the expected role of agriculture in the national economy, dealing with the increase of employment in rural development policy as a key question etc. provide actuality for the interpretation of the notions - efficiency, productivity, competitiveness, strategy, employment -, and the exploration of the casual relationships and the interactions. In this paper we do not analyse in detail and answer all the related questions. Our objective is to explain the above-mentioned notions; the relationship between them in a complex way and conclusions are drawn on the basis of this in connection with the possible future role of agriculture in the employment. We compare our opinion with the conclusions published in the papers connected to the debate started in Gazdálkodás with the title “Efficiency and employment in Hungarian agriculture”.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History