Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A világgazdasági korszakváltás, a globalizáció és az EU tagság kézzelfogható közelségbe kerülésének időszakában a magyar élelmiszeripari vállalkozásoknak új modernizációs kihívásokkal kell szembesülniük. Mind egyértelműbbé válik, hogy az olcsóbb értékesítési árak stratégiájára épülő megoldásokban rejlő lehetőségek kimerültek a kis- és közepes vállalkozások számára. A tanulmány kérdőíves felmérés alapján elemzi az élelmiszeriparban működő vállalkozások innovációs tevékenységét. A differenciáló stratégia alkalmazásának jelentős, effektív korlátja a tőkehiány, ugyanakkor az ismeret- és kereslethiányt már kevésbé érzékelik gátnak a válaszadók. A kis- és közepes vállalkozások piaci sikereinek csak szükséges, de semmiképp sem elégséges feltétele a versenyképes termék: emellett ugyanilyen fontos szerepe van a termék keresletének növelését támogató kollektív marketingrendszer fejlesztésének és a disztribúciós stratégia modernizálásának is. Ezt mind jobban sürgeti az éleződő importverseny és a kereskedelmi vállalatok egyre nyomasztóbbá váló erőfölénye. A válaszadók a termékfejlesztés és a piacépítés feladatát nem kapcsolják össze a régió egészének hírnév-fejlesztésével. Továbbra is alacsony a bizalom a termelők-feldolgozók különböző együttműködési formáinak keretében végzett imázsépítő tevékenységgel szemben. --------------- In the present period when a new era is beginning in world economy, globalisation is taking place, and the entry of Hungary into the European Union has become imminent, Hungarian food processing companies have to face new challenges in the field of modernisation. It has become unambiguous that chances deriving from the strategy of decreasing retail prices have been exhausted for small-scale and medium-sized companies. The present paper contains an analysis of the innovative activities of food processing companies on the basis of a questionnaire survey. The application of the differentiating strategy is limited by the lack of capital, whereas the answerers do not consider the lack of know-how and demand a considerable limiting factor. As for the marketing success of small-scale and medium-sized companies, the existence of a competitive product is only a necessary prerequisite but not satisfactory by itself: along with it, the development of a collective marketing system supporting the increase in demand for the product, and the modernisation of the strategy of distribution play an equally important role. They are becoming more and more urgent due to the intensifying competition for imports and the increasing superiority of trading companies. Answerers do not connect the task of product development and market organisation with the improvement in the reputation of their region as a whole. They still moderately trust image creation carried out in the framework of diverse forms of cooperation of producers and processors.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History