Files

Abstract

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2015-től működő rendszere számos új támogatási elemet fog tartalmazni. A közvetlen támogatások esetében több, a tagállam által választható opció jelenik meg. Ez növeli a tagállami döntés szabadságát, egyfajta rugalmasságot biztosít. A tagállami termelők érdekeinek és termelési sajátosságainak figyelembevétel a kötelező elemek, mint a zöldítés vagy a fiatal gazdák támogatása mellett több önkéntes tétel is használható. Ez utóbbi sorába tartozik a termeléshez kötött támogatások rendszere. A jelenleg érvényben lévő szabályozási környezetben is van ugyan lehetőség, bizonyos feltételek mellett, ilyen jogcímet működtetni, de csak igen korlátozott működési és költségvetési keretek között. A következő tervezési időszakban nagymértékben megnövelt forrás áll e jogcím finanszírozására (jelenleg a közvetlen támogatási keretösszeg 3,5%-át teheti ki a termeléshez kötött támogatás). Az érzékeny ágazatokat segítő termeléshez kötött támogatás szintjének emelése révén a közvetlen EU-s támogatások 13%-át fordíthatjuk a jövőben erre a célra, és további 2%-ot a fehérjenövényekre. Termeléstől függő támogatás a meghatározott ágazatoknak és termékeknek nyújtható. A rendelkezésre álló keret hatékony felhasználása érdekében szükséges és indokolt az egyes ágazatok jövedelmezőségi helyzetét figyelembe venni a támogatási összegek megállapításánál. Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy egyes meghatározó ágazatokat illetően eredményességi és jövedelmezőségi összefüggéseket határozzunk meg. ---------------------------------------------------------- The Common Agricultural Policy (CAP) entering into force in 2015 includes several new components. In the case of direct payments, member states have the opportunity to choose from more voluntary supports, increasing the member states’ freedom of choice and providing flexibility. Taking into account the interest of farmers and the particularities of farming, besides the mandatory components, such as the „greening” and the payment for young farmers, there are more optional components at farmers’ disposal. One such is coupled support. The current payment system also contains such a support, but with limited application and budget. Regarding the next programming period, the current share of 3.5% of coupled support is going increase significantly. Coupled support granted to certain sectors can make up 13 percent of the national ceiling, and member states are allowed to use another 2 percent to foster the production of protein crops. Coupled support can be used in certain sectors and for certain products. In order for the budget to be used effectively, it is necessary to determine the exact amount of support, considering profitability of the sectors. This paper attempts to sum up the efficiency and profitability in the case of some relevant sectors.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History