Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A globalizálódó világgazdaságban a verseny minden területen növekszik. A verseny az, amely folyamatos helytállásra, innovációra ösztönözi, versenyhelyzetbe kényszeríti a vállalkozásokat. A globális versenybe való bekapcsolódást a politikai és gazdasági rendszerváltás tette lehetővé Magyarország számára, már több mint két évtizeddel ezelőtt. Az új környezet új lehetőségeket és egyben új erőpróbát is jelentett a magyar nemzetgazdaság, és a hazai vállalkozások számára. Olyan globális gazdasági életbe kellett bekapcsolódniuk, amelyben már erős versenyhelyzet alakult ki. A gazdasági verseny, a privatizáció és a külföldi tőke beáramlása jelentősen megváltoztatta a vállalkozási szféra struktúráját, méretét, üzleti teljesítményét és versenyképességét. A rendszerváltásnak köszönhetően az átalakult magyar vállalkozási szféra készen állott az Európai Unióhoz való csatlakozásra, és 2004 után a szabad áru- és tőkeáramlásnak köszönhetően a gazdasági kapcsolatok még nagyobb szabadságot élvezhettek, még nagyobb esélyekkel tudtak a gazdasági verseny szereplőivé válni. A tanulmány fő célja, hogy elemezze a vállalkozások üzleti eredményeit és versenyképességét a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján és az éves pénzügyi beszámolókból képezhető mutatószámok szerint, faktor és klaszter analízisen keresztül. -------------------------------------------------- In the globalizing world economy, the competition is growing in all areas. The competition, which is continuing to recover, and encourage innovation, competitive position, forces businesses. These factors force the participants of the economy to constant self-maintement, innovation and to be competetive. Connecting to the global competiton was due to the political and economic system change for Hungary more than two decades ago. The new climate gave new possibilities and also new test of strength for the Hungarian economy and national enterprises. They had to connect to a global economy, where the strong competition was already established. The competition, privatization and inflow of foreign capital significantly alter the structure of the business sector, size of business performance and competitiveness. Due to the change in regime transformed the Hungarian business community was ready to join the European Union, and after 2004 due to the free capital flows of goods and economic relations have enjoyed more freedom, more opportunities could become a player in the competition. The main objective of the study is to analyze and classify business results and competitive position in the enterprises on the basis of the data of the Central Statistical uninvited and annual financial reports it can be formed according to the indicators, through statistical methods.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History