Files

Abstract

Az 1980-as években Magyarországon több bánya hanyatló sorsra jutott. Recsk esetében ehhez hozzájárult, hogy csökkent a rézérc világpiaci ára, kevesebb lett az állami támogatás mértéke, a kőolaj világpiaci ára megemelkedett, a technológia kezdett elavulttá válni, illetve sok helyen a nyereséges, kitermelhető vagyon nem érte el a küszöbszintet, így bezárták a bányákat. Sok hír felröppent az újranyitással kapcsolatban is. Az alapvető konfliktus nemcsak a bányászat negatív hatásait jelentheti. A térségben nagyarányú a munkanélküliség, kevés a kedvező helyzetben lévő, nyereséges vállalkozás. A bánya újranyitása lehetőséget teremtene a környékbeliek foglalkoztatására, a térség gazdasági fellendítésére. Kutatófúrások bizonyították jelentős ércvagyon meglétét a területen. A megnyitással kapcsolatban azonban éles ellentétek alakulhatnak ki az általános gazdasági, valamint a turisztikai és környezetvédelmi szereplők között (pl. gyógyfürdők vízhozamának lecsökkenése, rekultivált területek hasznosításának módja miatt). A probléma mélysége miatt még nem született olyan átfogó tanulmány, amely figyelembe veszi a társadalmi, gazdasági és környezeti szegmensek együttes hatását. Tanulmányunkban ismertetjük a recski ércbánya korábbi és jelenlegi hatásait, a problémák megoldásának lehetőségeit. Rámutatunk, hogy a jelenlegi körülmények között van-e, illetve milyen lehetőségek vannak az újranyitásra. ----------------------------------------------------------------------- In Hungary in the 80’s, mining had a decadent fate. In the case of Recsk that was caused by the world market price of copper and quantity of state subvention decreased substantially, the world market price of oil increased, and the technology became outdated. Also in many places supplies did not reach profitable, exploitable level and consequently the mines were closed. These days there have been many talks about reopening of mine. The discussions involve the negative effects of the mine as well as the high unemployment in the regions as there are only a few profitable companies. Even though the reopening of the mine could offer the local people the opportunity of employment and an economic boost to the subregion, it could bring serious disagreements among the stakeholders of economic, tourism and environmental spheres due to issues such as the decrease in the water supply of the thermal medical baths for example. Due to the controversy of the subject, there has not yet been any comprehensive study on the subject, which analyses the combined effect of social, economic and environmental segments. In our study, we will examine the current effects of the Recsk ore mine, and discuss solutions for the problem. Furthermore, we will analyse questions regarding the reopening of the mine and methods of inducement.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History