Files

Abstract

A demográfiai jellemzők cselekvést befolyásoló hatására, valamint az értékpreferenciák koronkénti változására számos kutatás felhívja a figyelmet, így a felelős vállalatirányítás szempontjából is meghatározó jelentőségű e jellemzők vizsgálata. Jelen kutatás az életkor, ezen belül a generációs csoportok felelős vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseit és az egyes szegmensek (boomer, X generációs és Y generációs vállalatvezetők) személyiségében megjelenő értékek preferenciáit vizsgálja. A generációs csoportok értékvilágában markáns különbségek mutathatók ki, amik a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati megvalósításában is szignifikáns különbségeket jeleznek. A primer kutatáson alapuló kvantitatív vizsgálat eredményei alapján az Y generáció vállalatvezetői érdemlik a legnagyobb figyelmet, mert bár még viszonylag kevesen töltenek be közülük vezetői pozíciót, az értékeikben rejlő egyoldalú elkötelezettségük és domináns énközpontú gondolkodásuk miatt nehezen orientálható csoport. Ugyanakkor ők képezik és alapozzák meg a jövő generáció vállalatvezetőit, ami az értékpreferenciáik jellemzőit tekintve a vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontjából nem túl bíztató. Fiatal koruk ellenére gondolkodásuk megkövült, CSR szempontból hagyományos szemléletet követ, mely nem ismeretbeli hiányosságukból, hanem a személyiségükben rejlő individuális értékükből fakad. ------------------------------------------------------- There are several researches that call our attention to the fact that the demographic characteristics influence the deeds and to the changes of value preferences in different ages. Hence it is also an important issue from the point of the view of responsible corporate management. This present study observes the age, especially the issues concerning responsible corporate management of the different generation groups and the value preferences appearing in the personality of each segment (boomer, X generation and Y generation CEOs). There are significant differences in the value pretences of the different generation groups, hence, these differences can be seen in the practice of the responsible corporate management. According to the results of the quantitative research of the primary research the Y generation segment should be focused on. Although not too many of them have leading positions, due to the one-sided commitment in their values and the dominant self-centred way of thinking, this group is the most difficult to be oriented. The future corporate leaders will come from this segment, which is not very encouraging from the corporate social responsible viewpoint. They are young, however, their way of thinking is rather behind the times. They follow the traditional CSR approach, which come from their rather individual values and not from the lack of knowledge.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History