Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A Károly Róbert Főiskolán 1994 őszén beállított nehézfémterhelési tartamkísérlet (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hetedik évében őszi árpát (Hordeum vulgare L.), nyolcadik évében fehér mustárt (Sinapis alba L.) termesztettünk. A talaj és a növények kadmiumtartalmának összefüggés vizsgálatához mindkét kísérleti évben meghatároztuk a jelzőnövények és a talaj szántott rétegének kadmiumtartalmát. A talaj vizsgált nehézfémkoncentráció tartományában a talaj „oldható” (NH4-acetát + EDTA oldható), illetve „összes” (cc. HNO3 + cc. H2O2 oldható) Cd-tartalma az őszi árpa szalma és a mustár esetén lineáris, az őszi árpa szemnél logaritmikus kapcsolatot mutatott a növényi Cd-tartalommal. Mindkét növény esetén szoros összefüggés volt kimutatható a talaj és növény Cd-tartalma között. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben a kadmiumra megadott talaj szennyezettségi határérték az őszi árpánál megfelelő védelmet biztosít, hiszen a kadmiumra vonatkozó szennyezettségi határérték (1 mg/kg) esetén a szalma számított Cd-tartalma 0,21 mg/kg, a szem esetén pedig a modell szerint nincs Cd-akkumuláció. A modell szerint a mustár esetén a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben a kadmiumra megadott talajszennyezettségi határkoncentráció (1 mg/kg) nem biztosít megfelelő védelmet, hiszen a szennyezettségi határérték esetén a mustár számított Cd-tartalma 1,3 mg/kg. A kísérleti eredmények a kadmium vonatkozásában a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértékek felülvizsgálatát indokolják. A kísérletek alapján a javasolt talajszennyezettségi határkoncentráció 1 mg/kg helyett 0,5 mg/kg. ---------------------------------------------------- In the seventh year of the long term heavy metal load (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) experiments set in the autumn of 1994 at Károly Róbert College, we planted winter barley (Hordeum vulgare L.) and in the eighth year we planted white mustard (Sinapis alba L.). For the correlation test of the cadmium content of the soil and the plants we determined the cadmium content of the indicator plants and the plowed layer of the soil in both experimental years. In the examined range of heavy metal concentration of the soil, the solute (NH4-acetate + EDTA solute) and the total (cc. HNO3 + cc. H2O2 solute) cadmium contents are linear in the case of winter barley straw and white mustard, while there is a logarithmic relationship with the plant’s cadmium content in the case of winter barley grains. In the case of both plants, there was a strong relationship between the cadmium content of the soil and the plant. In the case of winter barley, the limit value regarding the cadmium content of the soil, determined in the 6/2009. (IV.14.) Regulation of the Ministries of Environment- Rural Development, Health and Agriculture-Rural Development, provides sufficient protection; since the pollution limit values regarding cadmium (1mg/kg) result in 0.21 mg/kg cadmium content in the case of straw, and there is no accumulated cadmium content concerning the grain. According to the model, in the case of white mustard, the limit concentration regarding the cadmium content of the soil (1mg/kg), determined in the 6/2009. (IV.14.) Regulation of the Ministries of Environment- Rural Development, Health and Agriculture-Rural Development, does not provide sufficient protection; as the calculated cadmium content of mustard is 1.3 mg/kg at the given limit value. The results of the experiments would require the review of the cadmium limit values provided in the 6/2009. (IV.14.) Regulation of the Ministries of Environment- Rural Development, Health and Agriculture-Rural Development. According to the experiments a limit concentration of 0.5 mg/kg is suggested, instead of the previous value of 1mg/kg.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History