Files

Abstract

A tanulmány a felnőttoktatás hatását vizsgálja a Miskolci kistérségben élő nők munkaerő-piaci helyzetére vonatkozóan. Kutatásunk elején több hipotézist is felállítottunk, aminek bizonyítására irodalomelemzést, statisztikai adatok analizálását és kérdőíves vizsgálatot használtunk. A vizsgálatot a Miskolci kistérségben élő 18 éves kor feletti gazdaságilag aktív nők körében végeztük, összesen 200 fő került megkérdezésre. A rendelkezésre álló adatok feldolgozásához az IBM SPSS Statistics 20 és Microsoft Excel 2007 programot használtuk fel. Kutatásunk célja az volt, hogy igazoljuk, a Miskolci kistérségben élők nők munkaerő-piaci helyzetére nincs kellő ráhatással a felnőttképzés. A mai magyar társadalom és gazdaság helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nők lehetőséget kapjanak részmunkaidős foglalkoztatásra, amely révén több idejük maradna a családra és saját maguk képzésére. A kérdőív eredményei azt is igazolják, hogy bár érdeklődés van a felnőttképzések iránt, a kereslet és kínálat nincs összhangban. Az állam vagy nem támogatja a képzéseket vagy nincs olyan képzés, amivel szakmájában tovább tudna fejlődni és ennek hatására több forráshoz tudna jutni életminőségének javításáraaz abban résztvevő. A tanulmány ezért ebben az összetett témában javaslatokat kíván tenni a térség felzárkóztatására, a munkanélküliség csökkentésére, a nők hátrányosságának enyhítésére és a felnőttoktatás hatásfokának javítására vonatkozóan. --------------------------------------------------- In our study we would like to present the effect of adult education to women situation on the labor market in the subregion of Miskolc. During our research we developed more hypotheses as well, demonstrating with analysis of literature, statistical data, and questionnaire on this topic. To the research women over 18 years, economically active, living in the subregion of Miskolc has been chosen. Altogether 200 people filled out the questionnaire. To examine the data we used IBM SPSS Statistics 20 and Microsoft Excel 2007 softwares. The aim of our research was to prove, that regarding to the inhabitants of the subregion of Miskolc the adult education is not enough effective to change the situation of women on the labor market. Furthermore due to the actual Hungarian social and economic situation, women do not have the opportunities to work in part-time, which opportunities could help them to take care of their families and to take part in adult education as well. The results of questionnaire also show the interest for adult education, but supply and demand is not in union, since the State do not support the education or the unemployed cannot find suitable education for her profession. We would like to recommend solutions for the development of this area, for the decrease of unemployment, for the improvement of women situation on the labor market and forincreasing of the efficiency of adult education.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History