„ZÖLD ENERGIÁVAL, A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT” WEBOLDAL MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, EGY PRIMER KUTATÁS TÜKRÉBEN

A téma aktualitását indokolja, hogy a marketingeszközök a piacgazdaság kialakulásával robbanásszerű változáson mentek keresztül, napjaink vívmányaiként a világháló megjele-nése a megváltozott információáramlás, az elektronikus marketing egyre nagyobb teret nyer a gazdaságban és a társadalomban egyaránt. Kutatásunk célja, hogy marketing szempontból megvizsgáljuk, értékeljük a „Zöld energiával a zöld Magyarországért” weboldalt, tartalmi és formai aspektusokból egyaránt, annak érdekében, hogy a feltárt problémák, hiányosságok alapján a honlap továbbfejleszthető legyen. Szekunder kutatásunkban vizsgáltuk a zöldenergia jelentőségét, helyzetét hazánkban, az internet, az online marketing lehetőségeit, különös tekintettel a weblap szerepére a marketingkommunikációs tevékenységben. Hazai viszonylatban a weboldal elemzés témaköre még a jövőben fog igazán fejlődni, ezért is volt primer kutatásunk célja, hogy feltárjuk a weblap felhasználóinak véleménye alapján, a honlappal való elégedettséget, az esetleges változtatással összefüggő igényeket. Kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy a weboldalelemzésnek nagy jelentősége van a weboldalak fejlődésére vonatkozóan. Az általun vizsgált honlap esetében mind tartami, mind formai szempontból fejleszteni szükséges a weblapot, hogy az internetes felület még színvonalasabb és vonzóbb legyen a meglévő és potenciális felhasználók számára. ----------------------------------------------------- The chosen topic is processed and justify the marketing tools of the market economy de-velopment that went through an achievement in today's World Wide Web has changed the appearance of the flow of information, electronic marketing increasingly gaining ground in the economy and society as well. Our research aims to investigate and evaluate the marketing point of view of the "Green energy for green Hungary" website, both substantive and formal aspects based on the identified problems and weaknesses of the site should be developed further. In our secondary research we examined the importance of green energy, the situation in our country, the Internet, the online marketing opportunities in particular on the basis of the role of web marketing and communication. In domestic relations the topic of website analysis will develop in the future, therefore, our primary objective of our research is to explore the basis of web users’ reviews, satisfaction with the website including any changes to related needs. Summarizing our research results we can conclude that both content and formal requirements necessary for the web page interface to be higher quality and attractive to the existing and potential users.


Other Titles:
"GREEN ENERGY FOR GREEN HUNGARY" WEBSITE MARKET-ING ANALYSIS ON THE BASIS OF PRIMARY RESEARCH
Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.206655
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/206655
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/206655
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 03, 3
Page range:
157-174
Total Pages:
17
JEL Codes:
M3; O3
Series Statement:
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)