ERDŐTERÜLETEKRE ALAPULÓ TERÜLETFEJLESZTÉS VIZSGÁLATA A DÉL-MÁTRA VIDÉKÉN

Ez a cikk egy helyi adottságokra alapozó területfejlesztési stratégia megvalósíthatóságát vizsgálja a Dél-Mátra vidékének 11 településén. A helyi erőforrások az erdőterületek, amelyek a célterületen igen jelentősek és jó minőségűek. A bevezetésben a települések adottságai kerülnek bemutatásra. A második rész a területfejlesztés és a környezetvédelem kapcsolatára tér ki, majd az Egererdő Zrt-től kapott erdészeti adatok kerülnek elemezésre. A dolgozat harmadik része a saját kutatás eredményeinek bemutatása. Két fővel készült interjú. A Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet Intézetigazgatójával, aki a főiskola révén a szükséges tudás hátterét jelképezi a stratégia számára. A KRF ugyanis számos hasznos bioenergetikai kutatással rendelkezik. Egy gépészmérnökkel készített interjú révén a műszaki irányvonalat kívántuk megjeleníteni, aki az ideális kazánválasztásról világosított fel. A kérdőív a lakosság piacként való bevonását volt hivatott vizsgálni. Az eredmények és a vizsgálatok szerint a Dél-Mátra vidékén az erdőterületekre alapozott területfejlesztés megvalósítható, amely a vidék gazdasági versenyképességét növelheti fenntartható módon. Munkahelyteremtés, gazdasági előrelépés, energetikai önállóság, környezetvédelem a várható eredmények, így mindenképpen ösztönözhető az együttműködést az erdészeti hatóságok, önkormányzatok, helyi vállalkozók és a lakosság körében. Fontos megjegyezni, hogy mindezt helyi erőforrásból, helyi munkaerő alkalmazásával érheti el a célterület. ---------------------------------------------------- The theme of the article dissertation is a development strategy based on local effectiveness and we examine the implementation. The target area is the South-Mátra region of 11 settlements. The local resource is the forest areas which are large-scale and have good quality. The first one is introduction, where the settlements’ natural, social and economic conditions were presented. The second section is the theoretical one. Firstly we have mentioned relationship between the environment and development after that we represented data from Egererdő Zrt. The third part of the dissertation is based on my own field research. Firstly I interviewed a director of the Károly Róbert Collage Tourism, Regional Development and Foreign Language Institute. He represents the necessary knowledge for the strategy as the institution has a number of useful bioenergy research. Second interviewee was a mechanical engineer. He spoke the ideal furnace choices. The questionnaire examined the involvement of population as potential market. We may conclude from outcomes, and investigations, that in the region of South-Mátra, the forest-based developments could be worked out, which could rise the competitive economic of the region. Creation of employment, economic progress, energy independence, environmental protection, are the expected results so I definitely encourage the cooperation for the local governments with local businesses, local population and forestry authorities. It is important to note that the target area able to using local resource and local workface.


Other Titles:
A RESEARCH OF FOREST-BASED REGIONAL DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE SOUTH-MÁTRA REGION
Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.206649
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/206649
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/206649
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 03, 3
Page range:
63-74
Total Pages:
11
JEL Codes:
R58
Series Statement:
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)