Files

Abstract

A tanulmány a hazai borászati termékek külkereskedelmi forgalmának elemzésével foglalkozik. A különböző mutatókkal, indexekkel történő értékelés eredményei eltérő képet adnak borászati termékeink piaci helyzetéről az Európai Unióban. A palackos bor még mindig piacot talál magának az EU-ban. A hordós borok esetében az éleződő verseny és a palackos borok iránti fokozódó igény, harmadik országok betörése az EU piacaira komoly kihívást jelent. A pezsgő esetében figyelhető meg leginkább az export stagnálása, az import növekedése. Jelenleg a nemzetközi borpiac hajtóerői az éleződő verseny a hagyományos és az új termelők között, a kereskedelmi láncok fokozódó befolyása, a változó fogyasztói szokások, az EU piacszabályozása, a márka és a marketingmunka szerepe. A továbbiakban ezért feltétlenül szükséges a hatékony marketing, a piacra jutási támogatások emelése (a közös agrárpolitika ui. lehetővé teszi a nemzeti kiegészítést), az export-garancia és exporthitel-biztosítás koncepciójának átgondolása, illetve volt szocialista piacaink (Oroszország, Ukrajna stb.) felmérése, boraink ottani bevezetése, hiszen ezek több évtizeden át megbízható nagy volumenű exportpiacaink voltak. Természetesen ezen a területen is fontos a szemléletváltás, mert a keleti piacokon is fokozódik a minőség iránti igény. --------------- The study is dealing with the foreign trade of Hungarian winery products. Analyses performed by means of different indices produced alternative interpretations concerning the market of winery products in the EU. Bottled wine is still an esteemed commodity of the EU market. In wine sold in barrels, the competition and the increasing demand in bottled wine offers a gap for the infiltration of new suppliers as a threatening challenge. The stagnating export and increasing import is typical for the champagne. At present, the international wine market is characterised by a severe competition between the traditional and the new producers, the extension o f chains of department stores and their increasing influence, the change in customs of the consumers and the EU regulations, the role o f trade marks and of the marketing activities. On the long run, an efficatious marketing and subvention is indispensable in order to secure the appearance on the market (the policy of the common market of agricultural products admits a national supplementation) by export guarantee and credit insurance as revised according to adequate conceptions, moreover, the assessment of the markets of late socialist countries (Russia, Ukraine, etc.) in order to introduce the Hungarian wines, because they were for several ten-year-periods reliable costumers of Hungarian export products at large volumes. As a matter of course, the change in attitudes towards quality is also necessary because demand for higher quality increases also in the eastern part of the world.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History