Files

Abstract

A fenntartható település-kisrégió témaköre, valamint a Bellagio Elvek érvényesítése elhanyagolt mind a kutatásokban, mind az állami befolyásolásban. Ezért olyan vizsgálatok folytatása, illetve mutatórendszer kidolgozása szükséges, amely egyrészt fenntarthatósági tükörként alkalmas arra, hogy az egyes települések megítélhessék helyzetüket és feltárhassák potenciális lehetőségeiket, másrészt lehetővé váljék a települések közötti összehasonlíthatóság, a települések viszonylagos megítélése, harmadrészt a tisztánlátásra alapozva mozgósítson arra, hogy a globális célok lokális cselekvéssé váljanak. A hipotetikusan felállított fenntarthatóságot kifejező információs- és mutatórendszer helyesnek bizonyult, mert egyrészt sikerült ezeket adatokkal, információkkal feltölteni - statisztikai adatokra, konzultációkra, helyszíni bejárásokra, interjúkra támaszkodva településenként, átlagosan 98 indikátor - , másrészt ezek értékeléséből, a települések közötti összehasonlításokból általánosítható megállapításokra, következtetésekre és javaslatokra jutottunk. A természeti környezet értéke, az élővilág sokszínűsége, az élőhelyek gazdagsága, az élővizek bősége, a jó vízellátottság a vizsgált településekben az országos átlagos helyzethez képest különlegesen jó adottság, amely az Európai Uniót is gazdagítja, és méltán számíthat széleskörű érdeklődésre. A természeti környezet, a természeti erőforrások értékeinek megőrzésére, esetenként helyreállítására, gazdagítására hosszú távú fenntarthatósági programot szükséges kidolgozni. Ebben szerepet kaphat egy európai kísérleti program az ökológiai ökonómia gyakorlati megvalósítására, a védett területek megőrzése és ebben a helyi lakosság érdekeltté tétele, láncszerűen kapcsolódó komplex idegenforgalmi programok, a fenntartható mezőgazdasági gazdálkodási rendszerek működtetése, a vizek tartalékolása, többcélú víztározók létesítése, a zöldfelületek gyarapítása, a termálvíz készletek ésszerű hasznosítása, a roma kérdés megoldására irányuló fokozott törekvés, a vidékfejlesztés és nem utolsó sorban a többszörösen hátrányos helyzetű térségben elhelyezkedő települések és a kiemelt üdülőterület közötti alapvető ellentmondás feloldása. --------------- The topic of sustainable communities and small regions as well as the Bellagio Principles are neglected on both levels that of research and state administration. Therefore, the continuation of investigations as well as the elaboration of a system of indices, which facilitate the assessment of sustainability by comparing the potentialities of similar communities is highly necessary. A clear recognition of the relative position is a precondition of the enforcement of measures promoting the global interests, which express sustainability. A hypothetically defined system o f information and indices expressing sustainability proved to be feasible as far as it could be actualised by data and relevant information comprising statistics, consultations, interviews, local surveys in each relevant community of a given region according to 98 criteria as a mean - on the other hand, the evaluation served as a basis for camparing communities, to draw conclusions upon generalities and formulate recommendations. The value of the natural environment, variability of the living organisms make up the wealth of the site, the plenty of living waters, a good supply of drinking water, all represent privilegised position within the European Union, thus lively interests are expected in the relevant region. On the long run, a far reaching program should be developed in order to preserve or restore the natural environment, the natural resources. In this relation, a European experimental program should be considered to realise all the ecological as well as economical aspects of the environmental conservation supported by the local population finding its interest in touristic programs, maintenance of traditional animal husbandry, water management, establishment of multi-purpose water reservoirs, enhancement of green areas, utilisation of thermal wells as spas, moreover, special attention should be paid to the handling or integration of the gipsy population, and jointly, resolution should be found how to reduce the contradiction between areas charged by piled disadvantages and privileged recreation resorts.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History