Files

Abstract

Románia 2007-re ígért EU csatlakozása a mezőgazdaság számára nagy kihívást jelent. Az EU csatlakozásig a román mezőgazdaságban még sok a tennivaló a tulajdonrendezés, a jól működő agrárpiacok, az uniós növény- és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelésben. Fel kell készíteni az ágazat szereplőit a CAP 2003 júniusában elfogadott „legújabb átfogó reformjára”. Románia a SAPARD előcsatlakozási program eszközeihez is nehezen és későn jutott hozzá, mivel a SAPARD ügynökségek felállítása és akkreditálása csak 2002 júliusában történt meg (2002/638/EC határozat). Az elmúlt évtizedben Románia agrárgazdaságára a termelés csökkenése, az állatállomány drasztikus visszaesése, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, az agrárpénzügyi helyzet megoldatlansága, az integrációs lánc hiánya, kiépítetlensége, a tényleges árutermelést szolgáló gazdaságok alacsony száma, az értékesítés körüli kiszolgáltatottság, az érdekérvényesítés szinte teljes hiánya, a vidéki munkanélküliség volt jellemző. Mindezen problémák drámai módon sürgetik a stratégiai fejlesztést, az érintettek és a kormányzat együttes cselekvését. ------------- The anticipated EU-integration of Rumania in 2007 is a severe challenge for the agricultural production. Up to this date, there are many endeavours to be settled in the agriculture of Rumania, i.e. setting right the ownership relations, functional markets of agricultural products, observation of sanitary prescriptions in plant and animal products. The actors of the branch have to be prepared to introduce the „new, general reform”, which has been passed as CAP in June 2003. Rumania had a late and limited access to the means of SAPARD to prepare its joining to the EU because the establishment and accreditation of SAPARD agencies ensued in July, 2002, only (2002/638/EC resolution). The last ten years of Rumania experienced the reduction of agricultural production, drastic decrease of animal stocks, unsettled ownerships, unsolved relations in the financement of agriculture, deficiency and lacks in the chain of integration, a low number of farms producing real commodities, a complete delivery of the producer to the broker, a lack in enforcement of interests, rural unemployment. All those problems urge a strategic development, dramatically, which presumes a joint effort of the interested parties and of the government.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History