Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A Gazdálkodás Szerkesztősége a 10. számú különkiadással kívánta elősegíteni az EU közös agrárpolitikája 2003. évi reformjának megismerését az olvasók, szakemberek, oktatók-kutatók, irányító posztokat betöltők körében. A 10. különkiadásban a szerzők széleskörű elemző munkájából a reformmal várható változásokat emeltük ki. Kitűnő szerzőnk, Kiss Judit tollából származó cikk most viszont a reform belső és külső körülményeire, a reform céljaira, a legfontosabb változásokra, valamint várható hatásaira helyezi a hangsúlyt, magyarázva, megvilágítva a reform lényegét és a valószínűsíthető következményeket. ------------- The Editory of the periodical “Gazdálkodás”, the 10th supplement wanted to promote the general knowledge of the reforms 2003 of agrarian policies in the EU in order to inform its readers, experts, teachers as well as decision-makers. From different sources, the excellent author, Judit Kiss, focussed on the changes initiated by outer and inner reasons, which are to be considered in the process of adaptation to the EU. The essence of the reform is outlined with the expected consequences beyond the integration of the new EU members.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History