Files

Abstract

A Program megvalósítása érdekében mindenképpen indokolt a csoportos be-lépés bevezetése, amelyre már kísérleti jelleggel található példa az angliai nemzeti programban. Ezzel jelentősen növekedne egyrészt az adott terület védelme, másrészt a program hatékonysága. Az érzékeny természetvédelmi területeken (ÉTT) különösen fontos, hogy az adott terület gazdálkodói egységesen vegyenek részt az adott célprogramban, elkerülve ezzel a szomszédos területek irányából történő szennyezéseket. A program bevezetését komoly érdeklődés fogadta, és további igények merültek fel egyrészt az alprogramokat illetően, másrészt a zonális programok területeinek bővítését illetően. Fontos, hogy a programban ne forduljanak elő olyan hibák, mint például 2002-ben, amikor integrált szántóföldi növénytermesztés alprogrogramban való részvétel feltétele volt a vetésforgó alkalmazása, a szántó-földi növény viszont – amit a gazdálkodók a vetésforgóban alkalmaznak – nem volt a támogatott növények között. Nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a mezőgazdasági termelők képzésére, informálására, környezettudatos gondolkodásmódjuk kialakítására. Erre jó lehetőséget nyújt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) részeként létrejövő agrár-környezetgazdálkodási szakértői hálózat kialakítása. Indokolt a monitoring rendszer erősítése is: az ellenőrzések gyakoriságának növelése, a művelési napló ellenőrzésén kívül mintavételek alkalmazása. A Program túlélési lehetőséget jelent olyan gazdálkodóknak, akik kevésbé kedvező adottságú területeken, kis birtokokon gazdálkodnak. Ők a földalapú normatív támogatáson túl egyrészt igénybe vehetik a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók számára biztosított támogatást, valamint az agrár-környezetvédelmi program célprogramjainak valamelyikébe belépve további kifizetésekhez juthatnak. Ezen felül termékeiket a piacon értékesíthetik, ami szintén be-vételt jelent számukra. Az ezzel kapcsolatos információkat mindenképpen szükséges és indokolt minél szélesebb körben az érintett gazdálkodókhoz eljuttatni. ----------------- For the sake of success the introduction of group entry is warranted in all cases, for which an experimental example already exits in the English National Program. In this way the protection of a given natural territory would be significantly increased and so would the efficiency of the program. It is especially important that all managers of especially sensitive natural areas should participate in a given program in unison, thus avoiding pollution from the direction of neighboring territories. The introduction of the program attracted a lot of interest and further demands have been expressed with respect to sub-programs and extension of zonal programs. It is important that mistakes should be avoided, such as in year 2002 when in a sub-program of integrated ploughfield plant-cultivation, crop-rotation was made a condition of participation, but the plough-field plant used in rotation was not among the supported plants. Greater emphasis needs to be placed on the training of agriculture producers, on the level of their knowledge and in shaping an environmentally conscious attitude. A good opportunity is provided for this through the future formation of a network of experts to be part of the Agrarian-environmental-farming Information System (AIR) operated by the Ministry of Farming and Countryside Development. A reinforcement of the monitoring system is warranted such as increased frequency of inspections, involving checks on cultivation diaries as well as collecting appropriate samples. The program offers a lifeline for small holders farming lesser well-endowed soil. In addition to normative land-based support, they may apply for support for those cultivating poorer land as well as for support to participate in one of several target oriented programs for preserving the traditional agrarian-environment. Additionally they can sell their produce on the open market, yielding further income. Information about this scheme should in all cases be widely dissipated, to each and every eligible farmer.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History