Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmányban megvizsgáltuk, hogy miként alakult a magyar gabonatermelő gazdaságok működési versenyképessége az 1998-2002 közötti tesztüzemi adatok alapján méret, típus, földminőség és az adott üzem vezetőjének életkora szerinti csoportosításban. A működési versenyképesség becslésének alapját az egységnyi inputra jutó maximális output szerinti legjobb gyakorlat határvonalához mért rangsorolás képezi. Az OCRA-modell eredményei szerint a gabonatermelők működési versenyképességének instabil javulását figyelhetjük meg a vizsgált időszakra és üzemekre vonatkozóan. A vizsgált gabonatermelő vállalkozások esetében a nagyobb méretűeknél jobb működési versenyképesség figyelhető meg a kisebbekhez képest. A gabonatermelésre szakosodott gazdaságok jobb működési versenyképességet értek el, mint az állattenyésztésre, vagy vegyes gazdálkodásra szakosodott gabonatermelő vállalkozások. A földminőség szerinti csoportosításban az elvárt eredményt kaptuk: minél jobb minőségű termőföldön gazdálkodtak a gabonatermelők, annál kedvezőbb működési versenyképességet tudtak elérni. A 40-50 év közötti gabonatermelő döntéshozók érték el a legjobb működési versenyképességet. ----------------- On the basis of data from test-enterprises between 1998-2002 we investigated in this study the operational competitiveness o f Hungarian cereal growing farms as function o f farm size and type, quality of soil and age of manager controlling the farm. Ranking order determined against the borderline of best practices measured as maximum output per unit input constituted the basis o f the assessment o f operative competitiveness. According to the OCRA model unstable improvements in operational competitiveness o f cereal growers could be observed during the study period at the studied farms. Of the investigated enterprises bigger farms displayed higher operational competitiveness than smaller farms. Farms specializing in cereal growing achieved higher operational competitiveness than those specializing in animal husbandry or mixed operations. Quality of soil as a variable yielded the expected conclusion: the better soil farmers were working, the higher operational competitiveness they could achieve. Cereal grower managers aged between 40 to 50 years achieved the highest operational competitiveness.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History