Files

Abstract

Magyarországon a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó 27%-os normál áfamérték, valamint a 18%-os kedvezményes áfakulcs nem csak az EU-tagállamokat tekintve, de nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas. A magas áfakulcs többek között ösztönzőleg hat az áfacsalásra és a feketekereskede¬lemre, rontja a transzparenciát, ellehetetleníti a piacot és rombolja a gazdasági-tár¬sadalmi morált. A nemzetközi tapasztalatok és hazai lehetőségek figyelembevételével megvizs¬gáltuk az élelmiszeráfa-csökkentés lehetőségét és hatásait. Az alapvető élelmiszerek esetében – amelyek a teljes élelmiszer-fogyasztás több mint 50%-át jelentik – az áfa csökkentése lenne indokolt. A kedvezményes kulcs mértékét illetően az uniós áfa¬szabályozást, a hazai költségvetés szempontjait, valamint a célzott gazdasági hatá¬sokat egyaránt figyelembe véve a meglévő 27%-os standard kulcs mellett reális al¬ternatívának tűnik a kedvezményes áfakulcs 9-14%-ra történő csökkentése. A vázolt intézkedések eredményeként 128,8-209,6 milliárd forint költségvetési bevé¬telkiesés keletkezne. Ez az összeg az áfacsökkentés pozitív hatásainak eredőjeként számí¬tásaink szerint 68,5-130,3 milliárd forintra mérséklődne. -------------- The standard and preferential value added tax (VAT) rates of 27 per cent and 18 per cent on agri-food products are extremely high in Hungary in comparison of other EU Member States as well as at international level. The high VAT rates have numerous adverse effects on economic development stimulating of VAT fraud and black trade, reducing transparency, impairing markets and causing huge moral and socioeconomic losses. Making allowance for international experience and domestic possibilities we exam¬ined the options and effects of VAT rates reduction. The reduction of VAT rates would be benefit in case of basic foods, which amounts to over 50 per cent of total food consumption. Taking into account the EU VAT regulation, the domestic aspects of national budget as well as the economic effects aimed we consider a reduction of the preferential VAT rate to 9-14 per cent to be feasible in the case of basic food products. As a result of the measures outlined, the loss of revenue to the state budget is estimated to be HUF 128.8-209.6 billion. Our calculations suggest that this amount can be reduced to HUF 68.5 to 130.3 billion due to the other positive effects of VAT reduction.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History