Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A földrajzi árujelzőknek az 510/2006/EK rendelet szerint két típusa van, az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés. A földrajzi árujelzők fontosak a vidékfejlesztésben, a helyi hagyományos módszerek megőrzése révén a kevésbé kiemelt területek népességmegtartó erejének megőrzésében. Ugyanakkor segítik a fogyasztók termékválasztását azáltal, hogy a termék eredetéről világos, tömör tájékoztatást nyújtanak. A termékek így Európa-szerte ismertséget szerezhetnek, és az előállítók bevétele a minőségfejlesztő erőfeszítések viszonzásaként növekszik. Magyarországnak eddig 11 élelmiszer és mezőgazdasági termék földrajzi árujelzőjének közösségi szintű oltalom iránti kérelme van folyamatban. Fontos ennek bővítése, például a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjteményben szereplő termékek jó eséllyel pályázhatnak a közösségi oltalomra. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele a termelői csoportosulások ösztönzése és támogatása. ---------------- In accordance with Council Regulation (EEC) No 510/2006, geographical indications of products have two types, namely designation of origin and geographical indication. Geographical indications are important in retaining the population of less developed areas through promoting rural development and preserving traditional, local methods. They help consumers to choose products by providing clear and concise information about the origin of the product. Moreover, these products become known all over Europe and their producers’ income will increase in return for real quality-improving efforts. The application for Community-level protection with geographical indication is in progress for 11 Hungarian agricultural products and foodstuffs. We consider it important to extend their range; for example, the products in the “Traditions, Tastes, Regions” programme have a good chance of receiving Community protection. However, in order to achieve this, it is essential to encourage and to support production groups.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History