Files

Abstract

A tanulmány vállalatgazdasági és üzemtani szempontból vizsgálja az egyéni és társas gazdaságok szerkezeti változásait, torzulásait. Az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességének romlása és az EU támogatáspolitikája miatt a növénytermelésre specializálódott gazdaságok száma erőteljesen megnöveke¬dett. A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának eredményei mindig szoros kapcsolatban voltak és vannak jelenleg is a termelés szerkezetével. Alapvetően a termelés szerkezetétől függ a jövedelem nagysága, amit többek között az ágazatok jövedelemtermelő képessége, a támogatások nagysága és az ágazati kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználása befolyásol. Az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességének romlása és az EU támogatáspolitikája miatt a növénytermelésre specializálódott gazdaságok száma erőteljesen növekszik, szemben az állattenyésztő és a vegyes szerkezetű gazdálkodással. A gazdaságok szerkezeti torzulása nem kedvez az ágazati kapcsolatokban rejlő előnyök kihasználásának, bár ezek számszerűsítése nem könnyű feladat. A mezőgazdasági vállalatok szerkezetváltozásának tendenciája távlatilag veszélyezteti a nemzetgazdasági egyensúlyokat is. A mezőgazdaság belterjes irányba fejlesztése már 100 évvel ezelőtt is nemzeti érdek volt. A cukorrépa és a dohány termesztésének visszaszorítása, feldolgozó iparaik erőszakos megszüntetése visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el a magyar mezőgazdaságban. Hensch idézi több mint száz éve Pethe Ferenc tanácsát: „Markolj csak keveset, de azt jól megszorítsd, Ne a földet, hanem a munkát szaporítsd!” -------------------------- The study deals with the structural deformations of Hungarian agriculture. It focuses primarily on the structural change of private and joint ventures from a farm business management aspect. Due to the declining profitability of animal breeding enterprises and the EU subsidy policy, the number of farms specialised in crop production is definitely increasing in contrast to animal breeding and mixed farming. The author cites and calls for the help of professors and researchers in the field of classical farm business management, to strengthen his viewpoint that Hungarian agriculture cannot omit mixed structure farming and the utilisation of the advantages of enterprise connections. He highlights the danger of important intensive crop production enterprises dropping out of the structure. Forcing back sugar beet and tobacco production and the forced closure of their related processing industries may start a process in Hungarian agriculture, which cannot be reversed. A loss of profits and jobs may just further aggravate the condition of rural populations already in a difficult situation.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History