A mezőgazdasági termelői szervezetek-szövetkezetek jelentőségének és helyzetének változása az EU-csatlakozás után

Az Európai Unió 27 tagországában elvégzett 2011–2012-es felmérés szerint a tagországok nagy részében a szövetkezésben rejlő lehetőségeket még nem használják ki, mely megállapítás különösen igaz az új tagországokra, így Magyarországra is. Ennek megfelelően nagyon kismértékű e szervezetek piaci koncentrációja, illetve nagyon alacsony szintű a másodlagos szövetkezetek piaci részesedése is. A tanulmány célja, hogy kritikai áttekintést adjon az ún. új típusú (beszerző, értékesítő, szolgáltató stb.) szövetkezetek, mezőgazdasági termelői szervezetek magyarországi helyzetének és jelentőségének alakulásáról. A cikk emellett elemzi a szövetkezetek előnyeit, illetve a sikeres szövetkezés akadályait és feltételeit, végül javaslatokat fogalmaz meg az együttműködés erősítése érdekében. ------------------- According to a recent (2011-2012) research project: “Support for Farmers’ Cooperatives” which has been commissioned and funded by European Commission, DG Agri, agricultural co-operation is underdeveloped in most of the 27 European Union Member States, a statement that is especially true in the New Member States, like Hungary. The level of market concentration of producer owned organisations (like producer groups and producer organisations) and secondary co-operation is extremely low. The aim of this study is to give a critical overview of the changes of importance and positions of the sotermed “new type” agricultural (like purchasing, marketing, service etc.) co-operatives and other producer organisations. Advantages of co-operatives, as well as obstacles and requirements of successful co-operation are analysed also and the study concludes with recommendations for strengthening co-operation among agricultural producers.


Other Titles:
Changes in Importance and Positions of Agricultural Producer Owned Organisations After EU Accession
Issue Date:
2014-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.201409
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/201409
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201409
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 58, 3
Page range:
263-278
Total Pages:
16
Series Statement:
58
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)