Statisztikai adatigények értékelése mezőgazdasági termelők körében Magyarországon

A mezőgazdasági termelők adat- és információigényeit felmérő kérdőíves kutatás eredményei szerint a nagy méretű gazdaságok elsősorban az internetet használják, ugyanakkor a közepes és kicsi gazdaságok a nyomtatott sajtót preferálják. A mezőgazdasági statisztikai adatok iránt az esetenkénti érdeklődés jellemző. Az AKI statisztikai rendszerét (ASIR) a válaszadók többsége nem ismeri, vagy ha ismeri, nem használta még. Eddig az adatok gyűjtésének elsődleges célja nem a gazdálkodók információigényének, hanem az EU-s, illetve a hazai államigazgatási és a szakmai igények kielégítése volt, ezért nem kapott nagy hangsúlyt az információk termelőkhöz való eljuttatása. A megkérdezettek számára leghasznosabbnak a műtrágyák és a növényvédő szerek értékesítési adatai bizonyultak, de a növényi termékek hozambecslése, a mezőgazdasági gépértékesítés és a mezőgazdasági jövedelemalakulás adatai iránt is jelentős érdeklődést mutattak. A főbb termények készlete, a külkereskedelem és a vágóhídi vágásadatok már jobban megosztották a válaszadókat. Ezek az információk a gazdaságok egy része számára fontos jelentéstartalommal bírnak, míg másoknak irrelevánsak. --------------------------- The survey found that while large farms prefer to use the Internet, medium sized and small farms turn to print media to keep themselves up-to-date on agricultural market developments. The research also reveals that farmers only occasionally research agricultural statistics. The majority of respondents are unaware of the data available via the Agricultural Statistics Information System (ASIR) of the Agricultural Economics Research Institute (AKI). In the questionnaire only a small group of farmers indicated that they regularly follow ASIR statistics. To date farm statistics has been compiled mainly for administration purposes and only to a lesser extent for informing farmers. The survey shows that respondents most frequently search for sales data of fertilisers and pesticides. Information on crop yield predictions, sales of agricultural machinery and farms income is also popular among farmers. However, data on crop inventory, foreign trade and livestock slaughter data achieved lower response rates.


Other Titles:
Survey of the Market Information Needs of Farmers in Hungary
Issue Date:
2013-10
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/201184
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201184
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 57, 5
Page range:
444-450
Total Pages:
7
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)