Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Napjaink egyre inkább előtérbe kerülő kutatási területe a felsőoktatás és a munkaerőpiac közti átmenet vizsgálata. Általános nézetként fogalmazható meg, hogy a diplomával rendelkezők könnyebben el tudnak helyezkedni, magasabb munkabérrel rendelkeznek, mint a középiskolai vagy alacsonyabb végzettségűek. Természetesen vannak szakterületek, ahol könnyebb az elhelyezkedés – itt az átlaghoz viszonyítva alacsonyabb bérek a jellemzők –, más területeken ennek az ellenkezője tapasztalható. Jelen tanulmány elkészítésének célja annak feltérképezése, hogy a különböző mezőgazdasági szakokon végzett hallgatók hogyan értékelik a felsőoktatási intézményben végzett oktatási tevékenységhez közvetve és közvetlenül kapcsolódó munkát, milyen mértékben tudják hasznosítani a megszerzett ismereteiket jelenlegi munkahelyükön. Ezen kívül fontosnak tartjuk vizsgálni egyrészt azt, hogy jelenlegi állandó munkája – esetleg mellékállása – kapcsolódik-e a végzettségéhez, másrészt milyen gyorsan sikerült elhelyezkedni az államvizsgát követően. Nemzetközi viszonylatban a magyar diplomások elhelyezkedési gyorsasága nem marad el jelentősen vezető európai országokétól. Az agrárdiplomával rendelkezők többségének (mintegy 60%-ának) sikerül három hónapon belül elhelyezkedni a vizsgált években. Az egyéb végzettséggel rendelkezők 70%-a talál munkahelyet ugyanenynyi idő alatt. Sajnálatos módon a munkahellyel rendelkezők több mint felének a feladatai nem teljesen felelnek meg a végzettségüknek, ráadásul az agrárvégzettségű diplomások 24,6%-ának a munkája teljes mértékben eltér a végzettségtől, elhagyták a pályát. Az összegyűjtött információk alapján az agrárágazatban való maradás karrierépítési szempontból előnyös is lehet, ugyanis a végzést követő néhány éven belül az agrárdiplomások nagyobb arányban tevékenykednek vezetőként, mint egyéb területeken végzettek. ------------------------- The examination of the continuity between higher education and the labour market is a research area of increasing interest. It is generally accepted that people with a higher education degree can more easily find a job and receive a higher salary than those with intermediate or lower levels of education. Naturally there are professional fields in which it is easier to find a job – in this case payment is usually lower. In other areas the opposite tendency holds true. The aim of this paper is to present a survey of how graduates in agricultural studies value the work that is connected directly or indirectly to the education of the higher education institution, and to what extent in their current jobs they are able to use the knowledge that they acquired during their studies. It is also worth examining whether the present main or second jobs of the respondents are connected to their qualifications and also how long it took them to find employment after graduation. The majority of agricultural graduates managed to find employment within three months in the surveyed period (an average of 3.8 to 5.4 months were needed for them to find suitable jobs), while other graduates were more likely to find jobs during the same time. In an international context Hungarian undergraduates can find employment almost as fast as their counterparts in leading European countries. Most undergraduates (ca. 60%) of agricultural sciences can find a job within three months during the examined period while 70% of undergraduates of other disciplines can find employment in the same time. Unfortunately, the tasks of more than half of the job holders do not fully match their qualifications; in addition 24.6 % of the work of graduates of agricultural education is completely different from their qualification, they took up professions in different fields. Based on the information gathered it can be advantageous to stay in the agriculture sector from the career development point of view because within a few years after graduation agricultural graduates are more likely to become managers than graduates of other disciplines.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History