Files

Abstract

A vizsgálatok célját a kukorica és a sertés termelési és piaci folyamatainak elemzése jelentette. Kínálati oldalról górcső alá vontuk a kukoricatermelés volumenét és a sertésállomány ezer főre vetített értékét az 1960-as évektől kezdve. Megállapítást nyert az a tény, hogy ha az eddigi tendenciák folytatódnak, akkor a kukorica termelési színvonala az elkövetkezendő években tovább emelkedik, amit a hosszú távú ciklusok jövőben várható konjunktúrája még jobban felerősít majd. A sertésállomány trendjének ötéves előrejelzése alapján kirajzolódott az a korántsem pozitív kép, hogy ha a múltbeli tendenciák folytatódnak, akkor az állomány további csökkenésére lehet számítani, amit mérsékelhet az állatállomány ciklusának konjunktúrája. Vizsgálataink másik célját a rendszerváltozást követő időszakra vonatkozó piaci folyamatok – árak, felvásárolt mennyiségek – havi változásainak elemzése jelentette. Bizonyítást nyert az, hogy piacgazdasági körülmények között nem elhanyagolható rövid távú ciklikus ingadozásokkal indokolt számolni mind a kukorica, mind a vágósertés piacán. Feltárásra kerültek az árak és a mennyiségek, valamint a takarmányár és a sertésár közötti sztochasztikus kapcsolatok, továbbá a vizsgálatok rámutattak arra a tényre, hogy a kukorica árának változása tizenkét hónappal előzi meg a sertés árának változását. ------------------------ The first objective of our study was the analysis of production and market processes. From the supply point of view, we examined the value of maize production and pig stock per one thousand capita since the beginning of the 1960s. We concluded that, if previous trends continue, the production level of maize will increase further in the coming years, amplified by the likely future prospects of the long-term cycles. On the basis of the five years forecast trend of the pig stock, the picture is very far from being positive. If past trends continue, further decreases in the pig stock can be expected. Assuming the continuation of the past cyclical processes, a downturn is likely to be characteristic of the cycle of the animal stock. The second objective of our examinations was the analysis of monthly changes in market processes (prices and bought quantities) after the change of regime in Hungary. In the market economy, not negligible short-term cyclical fl uctuations have been taken into consideration in the market for purchase of both maize and slaughter pigs. Stochastic relationships were shown between prices and quantities and feed price and pig price. Further examinations pointed out that the change in maize price occurs 12 months before the change in pig price.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History