Działania organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów na przykładzie ryb i ich przetworów

Introduction of European food law in Poland has caused changes in the governmental activities aimed at ensuring the appropriate quality of food products including fishery products. Food hygiene and food safety have gained in importance. However abolition of the obligatory Polish Standards has significantly reduced the number of obligatory parameters that applied to fish and fishery products. The abundance of regulations requires new detailed analyses. / Synopsis. Wprowadzenie w Polsce wspólnotowego prawa żywnościowego spowodowało zmiany w zakresie działań organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów, w tym ryb i ich przetworów. Dużo większą rolę odgrywa zapewnienie odpowiedniej higieny produkcji i bezpieczeństwa żywności. Zniesienie obowiązku stosowania Polskich Norm znacząco ograniczyło zakres obligatoryjnych parametrów jakie muszą spełniać ryby i przetwory rybne. Mnogość przepisów prawnych wymaga opracowywania ich szczegółowych analiz.


Other Titles:
Contribution of governmental organisations to provision of quality to fish and fishery products
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198921
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198921
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198921
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
231-239
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)