Files

Abstract

The paper presents visits of foreigners in Poland, their purposes, motives and structure of their expenses in Poland. Data published by the Institute of Tourism in 2005 and 2006 are analysed. / Synopsis. Zaprezentowano przyjazdy cudzoziemców do Polski, cele tych podróży, motywy a także zwrócono uwagę na wydatki turystów zagranicznych w Polsce. W artykule poddano analizie dane pochodzące z badań Instytutu Turystyki, które przeprowadzano w 2005 i w 2006 roku.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History