Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki

The paper presents visits of foreigners in Poland, their purposes, motives and structure of their expenses in Poland. Data published by the Institute of Tourism in 2005 and 2006 are analysed. / Synopsis. Zaprezentowano przyjazdy cudzoziemców do Polski, cele tych podróży, motywy a także zwrócono uwagę na wydatki turystów zagranicznych w Polsce. W artykule poddano analizie dane pochodzące z badań Instytutu Turystyki, które przeprowadzano w 2005 i w 2006 roku.


Other Titles:
Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198919
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198919
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198919
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
216-224
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)