Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

State of implementation of sugar market reform in the EU and in Poland are presented. Desired effects in the form of reduction of sugar production are not satisfactory. Therefore raising compensation payments for giving up sugar beet cultivation are envisaged. / Synopsis. W pracy przedstawiono stan wdrażania reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Oczekiwane efekty w postaci ograniczenia produkcji cukru są niewystarczające. Dlatego planuje się zwiększyć wysokość rekompensat za zaniechanie uprawy buraków cukrowych dla plantatorów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History