Kapitał ludzki jako element różnicujący dochody kierowników gospodarstw (na przykładzie województwa mazowieckiego)

The aim of this work is to analyze the current state and changes in the human capital level of individual farmers who live in the Masovian voivodeship and to determine certain relations between the human capital level represented by farmers and the economic results of their farms. The paper presents the results of empirical research which was based on a survey and an analysis of data derived from account books of hundred individual farmers. / Synopis. Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie stanu i zmian w poziomie kapitału ludzkiego użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych z województwa mazowieckiego oraz ukazanie zależności pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego rolników a wynikami ekonomicznymi kierowanych przez nich gospodarstw.


Other Titles:
Human capital as a factor determining income in privately owned farms; case study of the Masovian voivodeship
Issue Date:
2008-05
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197528
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197528
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197528
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 04, 18
Page range:
424-433
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)