Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007

The aim of the work was to investigate how the Polish integration with the EU structures effected on the development of foreign trade, in particular in agricultural products. According to the analysis, Poland’s participation in trade agreements triggered agricultural trade creation and diversion effects. Moreover, the development of trade was caused also by the growing competitiveness of Polish agricultural products in the world market. / Synopsis. Celem pracy było zbadanie skutków stowarzyszenia i integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej dla rozwoju wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu towarami rolno-spożywczymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały, iż uczestnictwo Polski w porozumieniach handlowych wywołało efekt kreacji i przesunięcia w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wpływ na rozwój wymiany handlowej miała również rosnąca konkurencyjność polskich produktów rolno-żywnościowych na rynku światowym.


Other Titles:
Changes in the competitiveness of Polish agricultural products in the period of 2000-2007
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197471
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197471
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197471
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
153-161
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)