Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej

Same problems of small and medium food marketing enterprise have been presented. The authors have shown results of an investigation made in nine firms, their resourses, major adjustment decisions, especially in the form of outsourcing, and their economic results. / Synopsis. W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w handlu produktami żywnościowymi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w dziewięciu przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasobów, głównych działań dostosowawczych, w tym dokonanych w ramach outsourcingu, a także wyniki ekonomiczne tych przedsiębiorstw.


Other Titles:
Selected problems of small and medium size food selling enterprises under conditions of the EU integration
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197456
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197456
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197456
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
15-22
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)