Files

Abstract

This work presents the current state and changes in flower bulbs’ production in Poland and in selected EU member states, as well as prospects for its further development. The analyses concern the changes in flower bulbs’ production area in respective countries, the changes in the farms’ land use structure, in the proportions of species grown and the quality of flower bulbs. The above- mentioned phenomena were displayed by using single base and percentage indices. / Synopsis. Przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce i poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz określono perspektywy dalszego jej rozwoju. Przeprowadzone analizy obejmują zmiany powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach, zmiany struktury obszarowej gospodarstw, struktury gatunkowej upraw i jakości cebul i bulw kwiatowych. Powyższe zjawiska określono przy wykorzystaniu indeksów jednopodstawowych i wskaźników procentowych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History