Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce

Importance of bank credits in the structure of external sources of financing agriculture, in conditions of Polish membership in the European Union is analysed. The findings show that bank credits are continually the most important source of financing in agricultural farms. Farmers’ interest in bank credits is more often related to the absorption of European Union funds supporting investments and development of farms. / Synopsis. W opracowaniu dokonano analizy znaczenia kredytów bankowych w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa, w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania wykazały, że kredyt bankowy pozostaje wciąż ważnym źródłem finansowania gospodarstw rolnych. Zainteresowanie rolników kredytami jest coraz częściej powiązane z absorpcją funduszy UE wspierających inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych.


Other Titles:
Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture in Poland
Issue Date:
2009-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196485
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196485
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196485
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 08, 23
Page range:
85-94
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)