Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce

The aim of this paper was to show the impact of the European Union’s enlargement on the status of beef market in Poland. The analysis was performed on the basis of data on cattle population and production of cattle live weight for years 2004-2008, changes in the retail trade sector in years 1991-2008 and prices for the period of 2004-2008. / Synopsis. Celem opracowania było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na stan rynku wołowiny w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące pogłowia bydła i produkcji żywca wołowego za lata 2004-2008, zmian w handlu detalicznym w latach 1991-2008 oraz zmian cen w okresie 2004-2008.


Other Titles:
Impact of enlarging the European Union on the status of the beef market in Poland
Issue Date:
2009-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196456
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196456
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196456
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 09, 24
Page range:
5-14
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)