Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie

This article presents the role of private enterprises in the global economy. It is argued that private enterprises are being managed by values and that it is a factor which has an important influence on good relationships with stakeholders and helps in achievieng better economic results. / Synopsis. Celem artykułu było przeanalizowanie etycznego aspektu funkcjonowania firm rodzinnych jako trwałego elementu przewagi konkurencyjnej. Podjęto próbę analizy, dlaczego firmy rodzinne są długowieczne i dlaczego wyróżniają się na rynku. Przedstawiono ideę oraz cechy przedsiębiorstw rodzinnych jako firm z wieloletnią tradycją, których model zarządzania opiera się na wartościach.


Other Titles:
Family firms as an example of enterprises managed by values
Issue Date:
2010-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196440
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196440
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196440
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25
Page range:
110-118
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)