Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw

The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives. / Synopsis. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.


Other Titles:
Implementation of CSR strategies with regard to the environmental impacts as an important element of strengthening the competitive position of modern enterprises
Issue Date:
2010-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195784
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195784
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195784
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25
Page range:
74-81
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)