Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa

The article is concentrated on the ways of development of Polish horticulture and is based on both traditional and new sources of data. The individual horticultural specialisations were divided depending on the height and changes of standard gross margin. These production directions which have had not only the highest but also a growing standard gross margin were defined as the most developed ones. / Synopsis. W artykule ujęto zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa w oparciu o tradycyjne jak i nowe źródła danych. Poszczególne rodzaje produkcji ogrodniczej podzielono ze względu na wysokość i zmiany osiąganej nadwyżki bezpośredniej. Jako najbardziej rozwojowe wskazano kierunki, które utrzymywały nie tylko najwyższą, ale również rosnącą standardową nadwyżkę bezpośrednią.


Other Titles:
Ways of development of Polish horticulture
Issue Date:
2011-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195770
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195770
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195770
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
169-176
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture




 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)