Państwowe wsparcie przedsiębiorstw sektora rolnego Białorusi

Problems of the state support for the agricultural enterprises by methods of budgetary financing, preferential taxation, tariff and customs regulations and price controls are considered. The basic attention is given to the problem of inefficient use of means in the centralized support fund. The author suggests to reduce expenses of the state support and to those supporting the most effective forms and branches of production. / Synopsis. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu państwowego wsparcia dla przedsiębiorstw sektora rolnego z wykorzystaniem finansowania budżetowego, ulgowego opodatkowania, regulowania taryfowego i celnego, kształtowania cen i innych instrumentów. Główną uwagę poświęcono problemowi nieefektywnego wykorzystania środków scentralizowanego wsparcia finansowego. Zaproponowano ograniczenie kanałów wsparcia państwowego i popieranie najbardziej efektywnych form i rodzajów produkcji.


Other Titles:
The state support for the enterprises of agrarian sector in Byelorussia
Issue Date:
2011-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195757
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195757
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195757
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
39-43
Total Pages:
5
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)